Bản tin động đất ngày 10 tháng 5 năm 2024: 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

10/05/2024
Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 22 giờ 54 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 5 năm  2024  tức 05 giờ 54 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 5 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.881 độ vĩ Bắc, 108.272 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 04 giờ 51 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 05 năm 2024 tức 11 giờ 51 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 05 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.847 độ vĩ Bắc, 108.233 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 Tags:
Tin liên quan