Bản tin động đất ngày 08 tháng 06 năm 2022

09/06/2022
Vào hồi 07 giờ 35 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 06 năm 2022 tức 14 giờ 35 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 06 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.851 độ vĩ Bắc, 108.227 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan