Bản tin động đất ngày 06 tháng 8 năm 2021 (Lần 1)

09/08/2021
Vào hồi 03 giờ 07 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 8 năm 2021 tức 10 giờ 07 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 8 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.289 độ vĩ Bắc, 108.120 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.9 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn tin: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan