Bản tin động đất ngày 06 tháng 11 năm 2021

08/11/2021
Vào hồi 05 giờ 08 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 11 năm 2021 tức 12 giờ 08 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.765 độ vĩ Bắc, 108.146 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn tin: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan