Bản tin động đất ngày 05 tháng 7 năm 2023 (Trận 1)

06/07/2023
Vào hồi 02 giờ 44 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 7 năm 2023 tức 09 giờ 44 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 7 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.848 độ vĩ Bắc, 108.260 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Theo: http://igp-vast.vn/index.php/vi/tin-dong-dat/item/2349-thong-bao-tin-dong-dat-ngay-05-thang-7-nam-2023-tran-1Tags:
Tin liên quan