Bản tin động đất ngày 04 tháng 5 năm 2024: 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

06/05/2024
Vào ngày 04 tháng 5 năm 2024 có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 07 giờ 15 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 5 năm  2024  tức 14 giờ 15 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 5 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.977 độ vĩ Bắc, 108.204 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 15 giờ 10 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 05 năm 2024 tức 22 giờ 10 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 05 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.805 độ vĩ Bắc, 108.197 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 Tags:
Tin liên quan