Bản tin động đất ngày 04 tháng 4 năm 2024: 4 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

05/04/2024
Vào ngày 04 tháng 4 năm 2024 có 4 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 20 giờ 44 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 4 năm  2024  tức 03 giờ 44 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 4 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.814 độ vĩ Bắc, 108.240 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 22 giờ 01 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 4 năm  2024  tức 05 giờ 01 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 4 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.774 độ vĩ Bắc, 108.263 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 07 giờ 41 phút 01 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 4 năm  2024  tức 14 giờ 41 phút 01 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 4 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.759 độ vĩ Bắc, 108.296 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 4: Vào hồi 11 giờ 33 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 4 năm  2024  tức 18 giờ 33 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 4 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.730 độ vĩ Bắc, 108.299 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan