Bản tin động đất ngày 04 tháng 02 năm 2023 (Trận 1)

05/02/2023
Vào hồi 03 giờ 25 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 02 năm 2023 tức 10 giờ 25 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 02 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.389 độ vĩ Bắc, 103.200 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan