Bản tin động đất ngày 03 tháng 11 năm 2023: 2 trận động đất đã diễn ra

04/11/2023
Vào ngày 03 tháng 11 năm 2023 có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 21 giờ 41 phút 19 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 11 năm  2023  tức 04 giờ 41 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.220 độ vĩ Bắc, 108.182 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 01 giờ 45 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 11 năm  2023  tức 08 giờ 45 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.183 độ vĩ Bắc, 108.184 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Mai Lan

 Tags:
Tin liên quan