Bản tin động đất ngày 02 tháng 11 năm 2023

03/11/2023
Vào hồi 17 giờ 32 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 11 năm 2023 tức 00 giờ 32 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 11 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.973 độ vĩ Bắc, 108.150 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: http://igp-vast.vn/index.php/vi/tin-dong-dat/item/2760-thong-bao-tin-dong-dat-ngay-02-thang-11-nam-2023
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan