Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3 họp tổng kết năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012

08/02/2012
Chiều ngày 03/02/2012 Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển Kinh tế và Xã hội vùng Tây Nguyên (Chương trình Tây Nguyên 3) đã tổ chức Họp tổng kết các hoạt động của Chương trình trong năm 2011 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2012.

Tham dự cuộc họp về phía Viện KHCNVN có GS. Châu Văn Minh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện KHCNVN, Chủ nhiệm chương trình; TS. Nguyễn Đình Kỳ, Viện trưởng Viện Địa lý, Phó Chủ nhiệm kiêm Chánh Văn phòng chương trình; PGS. Nguyễn Trung Minh, Phó Ban Kế hoạch tài chính, Phó Chánh văn phòng chương trình, và Ban Thư ký chương trình.

Về phía Viện Khoa học Xã hội Việt Nam có GS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện KHXHVN, Phó Chủ nhiệm chương trình. Về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có GS. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp. Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Nghiêm Xuân Minh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã Hội và Tự nhiên, Bộ KHCN; ông Lê Quang Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Bộ KHCN.

Tiếp nối các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ Chương trình Tây Nguyên 1 và 2, Chương trình Tây Nguyên 3 được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2015 nhằm thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng và Nhà nước ta “Xây dựng Tây Nguyên thành một địa bàn vững chắc về an ninh - quốc phòng và vùng trọng điểm kinh tế của cả nước”, chú trọng tăng cường đưa khoa học và công nghệ phục vụ phát triển Tây Nguyên. Đây là một chương trình hết sức cần thiết và cấp bách phục vụ xây dựng cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch phát triển KT - XH Tây Nguyên trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


GS. Châu Văn Minh phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Năm 2011 là năm đầu tiên Chương trình Tây Nguyên 3 được triển khai và đã đạt được một số kết quả cơ bản như sau:

  • Hoàn thiện khung Chương trình Tây Nguyên 3 và trình Thủ tướng phê duyệt;
  • Thành lập và hoàn thiện bộ máy Ban Chủ nhiệm, Văn phòng chương trình;
  • Thành lập hội đồng tư vấn và Hội đồng thẩm định xét chọn và hoàn thiện 19 nhiệm vụ trong số 69 đề xuất trên cơ sở mục tiêu của Chương trình;
  • Song song với việc tuyển chọn các nhiệm vụ nghiên cứu, Ban chủ nhiệm Chương trình thực hiện các nhiệm vụ như xây dựng cơ sở dữ liệu về Tây Nguyên; Xây dựng website Chương trình; Xây dựng quy chế tổ chức hoạt động và quy chế quản lý tài chính của Chương trình…
  • Phối hợp vơi Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Tây Nguyên 3 tại Thành phố Buôn Mê Thuột;
  • Bắt đầu các hoạt động triển khai trạm nghiên cứu định vị diễn thế rừng nhiệt đới và hỗ trợ nâng cấp Viện Sinh học Tây Nguyên tại Đà Lạt thành Viện KHCN Tây Nguyên;
  • Thành lập Hội đồng Khoa học tư vấn xác định các nhiệm vụ Khoa học Tự nhiên và Công nghệ do GS. Châu Văn Minh chủ trì lựa chọn và hoàn thiện được 10 nhiệm vụ trên tổng số 32 đề xuất mới từ các Viện và Trường Đại học trên cả nước thực hiện từ năm 2012;
  • Thành lập Hội đồng Khoa học tư vấn xác định các nhiệm vụ Khoa học Xã hội và Nhân văn do GS. Nguyễn Xuân Thắng chủ trì lựa chọn và hoàn thiện được 18 nhiệm vụ trên tổng số 25 đề xuất từ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và từ một số tỉnh Tây Nguyên thực hiện từ năm 2012;
  • Tập hợp các nhu cầu Hợp tác quốc tế của đề tài và Ban chủ nhiệm. Phối hợp với Vụ Châu Mỹ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ chuẩn bị cho chuyến công tác trao đổi tại vùng cao nguyên Colorado Mỹ trong năm 2012.


TS Nguyễn Đình Kỳ trình bày Báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động Chương trình Tây Nguyên 3 năm 2011

Kết thúc cuộc họp, Ban chủ nhiệm bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng các nhà khoa học tiếp tục tập trung trí tuệ, chủ động bám sát được nhu cầu thực tế tại địa phương, xác định đúng các nhiệm vụ nghiên cứu, quản lý quá trình thực hiện một cách khoa học, nghiệm thu theo đúng tiến độ và đưa các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho Tây Nguyên.

Tin và ảnh: Bích DiệpTags:
Tin liên quan