Bãi bồi ven biển cửa sông Bắc bộ Việt Nam

22/01/2013
Tác giả: Nguyễn Văn Cư. Khổ: 16x24. Số trang: 258 trang.

MỤC LỤC

Chương I: Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến sự thành tạo và phát triển các bãi bồi ven biển cửa sông Bắc Bộ
Chương II: Quá trình thành tạo và phát triển các bãi bồi ven biển cửa sông Bắc Bộ
Chương III: Tiềm năng các loại hình tài nguyên thiên nhiên bãi bồi ven biển cửa sông Bắc Bộ
Chương IV: Một số giả pháp khai thác sử dụng hợp lý các bãi bồi ven biển cửa sông Bắc Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan