AUF thông báo kêu gọi đề xuất Dự án

21/11/2019
AUF gửi thư thông báo trong khuôn khổ chương trình năm 2017 - 2022, Văn phòng AUF khu vực Châu Á Thái Bình Dương đang kêu gọi các đề xuất dự án hỗ trợ đào tạo nghề tại các nước nói tiếng Pháp trong khu vực Đông Nam Á.

Thời gian kêu gọi: 10/11/2019 - 20/2/2020 

Thông báo kết quả: cuối tháng 4/2020 

Thực hiện dự án: 9/2020 

Thông tin chi tiết về hồ sơ và phương thức dự tuyển: 

https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-projects-soutien-la-dimension-francophone-des-formations-professionnalisantes-dans-la-region-asie-pacifique/ 

 

Nguồn tin: Ban hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan