ATLAS - Điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam

21/01/2013
(Bìa cứng): Gồm 59 bản đồ và các trang chú giải bằng tiếng Việt và tiếng Anh Khổ: 53x63cm.

Giới thiệu chung về tập bản đồ

Tập bản đồ (atlas) "Các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và vùng kế cận" là bộ bản đồ tổng hợp các kết quả nghiên cứu biển của các nhà khoa học Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Tập bản đồ được tuyển chọn từ hơn 300 bản đồ thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu biển.

Về nội dung

Nhóm các bản đồ địa chất - địa vật lý được xây dựng từ tỷ lệ 1:1.000.000 và 1:2.000.000 bao gồm các bản đồ địa hình, bản đồ địa mạo, các bản đồ địa chất, kiến tạo diễn đạt bề mặt đáy biển, cấu trúc trong lòng đất dưới đáy biển, các vận động của vỏ Trái đất và cuối cùng là tiềm năng khoáng sản và năng lượng trong lòng biển cả của nước ta.

Nhóm các bản đồ khí tượng - thuỷ văn được xây dựng từ tỷ lệ 1:4.000.000 biểu diễn các quá trình động lực và các yếu tố vật lý hải dương như: Dòng chảy, nhiệt độ và độ mặn nước biển phân bố theo các tầng 0m, 50m, 150m và lớn hơn đại diện cho các mùa xảy ra trong năm. Các bản đồ sóng, thuỷ triều được mô tả theo không gian phân bố, các đặc trưng chủ yếu của chúng về cường độ, độ cao giúp cho người đọc bức tranh khái quát về nguồn năng lượng tái tạo này đối với vùng biển Việt Nam và vùng kế cận.

Nhóm các bản đồ môi trường sinh thái: Gồm 13 trang bản đồ tỷ lệ 1:4.000.000 phản ánh các yếu tố môi trường liên quan đến đặc điểm sinh học biển, điển hình là bản đồ Clorophile đại diện cho các chế độ gió mùa, bản đồ phân bố san hô đặc trưng cho vùng biển nhiệt đới gió mùa, bản đồ sinh thái cỏ biển và rừng ngập mặn, các bản đồ năng suất sinh học và bản đồ nguồn lợi thuỷ sản mang nhiều nội dung mới và lý thú.

Ý nghĩa và giá trị khoa học

Tập bản đồ (atlas) là một bộ sưy tập có tính hệ thống các bản đồ chuyên đề đã được đánh giá nghiệm thu, được bổ sung và chỉnh lý theo mục tiêu và định hướng sử dụng đã được xác định và theo một quy các, hình thức trình bày chung, để tạo thành một sản phẩm nhất quán. Tập bản đồ được xuất bản là một hệ thống các bản đồ, có mối liên hệ hữu cơ với nhau, bổ sung loại và đặc điểm sử dụng của atlas, thực sự tao ra một sản phẩm thống nhất và có giá trị, giúp cho việc nghiên cứu một cách hệ thống về điều kiện tự nhiên và môi trường của vùng biển Việt Nam và vùng kế cận.

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan