05 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022

09/03/2022
Ngày 7/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố 05 đề cử Giải thưởngTạ Quang Bửu năm 2022 được các Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) lựa chọn từ 48 hồ sơ đăng ký tham gia. Trong đó có 03 hồ sơ cho Giải thưởng chính và 02 hồ sơ cho Giải thưởng trẻ. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 1 đề cử ở Giải thưởng chính của GS.TSKH Ngô Việt Trung, Viện Toán học với Công trình: Hop Dang Nguyen & Ngo Viet Trung, “Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals”, Inventiones Mathematicae 218 (2019), 779-827.

Thông tin về các đề cử:

Dự kiến, Hội đồng Giải thưởng sẽ làm việc, xem xét và đề xuất nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao giải trong tháng 4/2022. Lễ trao Giải thưởng sẽ được tổ chức vào dịp ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 tại Hà Nội.

Xem thêm thông tin về Giải thưởng Tạ Quang Bửu tại địa chỉ: https://taquangbuuprize.nafosted.gov.vn/

Nguồn tin: Bộ Khoa học và Công nghệ
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan