ĐỘNG VẬT CHÂN KHỚP Y HỌC

05/10/2023
Tác giả: Tạ Huy Thịnh

Giới thiệu sách

Chương 1. Đối tượng môn học và lược sử nghiên cứu

Chương 2: Vị trí phân loại và đặc điểm hình thái của động vật chân khớp y học

Chương 3. Vai trò y học của động vật chân khớp

Chương 4. Cơ chế truyền bệnh của  véc tơ

Chương 5. Con đường lan truyền bệnh có mặt véc tơ

Chương 6. Phòng chống động vật chân khớp y học

Phần II: ĐỘNG VẬT CHÂN KHỚP Y HỌC CHUYÊN ĐỀ

Chương 1. Lớp côn trùng (insecta)

Chương 2. Lớp hình nhện ( Arachnida)

Chương 3. Các đại diện khác

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản:NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2014

Tác giả: Tạ Huy Thịnh

Kích thước: (cm)

Trọng lượng: 500 (g)

Loại bìa: Bìa cứng   

Số trang: 207

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan