Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

11/03/2024
Thực hiện chương trình công tác năm 2024, chiều ngày 11/3/2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) vinh dự đón Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc.

Cùng tham gia Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đồng chí Trần Hồng Thái - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương, các Vụ, đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía Viện Hàn lâm có GS. VS. Châu Văn Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Viện Hàn lâm đã đạt được trong thời gian qua

GS.VS. Châu Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS. VS. Châu Văn Minh giới thiệu khái quát về quá trình thành lập, xây dựng và phát triển của Viện Hàn lâm gần 50 năm qua. Đến nay, lực lượng cán bộ nghiên cứu của Viện khoảng 3500 cán bộ, trong đó có gần 250 Giáo sư, Phó Giáo sư và gần 1000 Tiến sĩ. Trong gần 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ lãnh đạo và các nhà khoa học của Viện Hàn lâm đã luôn cố gắng, tích cực triển khai thực hiện các chủ trương đường lối phát triển khoa học và công nghệ của Đảng và Nhà nước, đã đạt được nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có giá trị, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của đất nước. Nhiều công trình khoa học đã được áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao và đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế được áp dụng rộng rãi.

Với chức năng chính là nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ, hoạt động của Viện Hàn lâm trải rộng trên khắp các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. Từ những tri thức nghiên cứu cơ bản, dữ liệu điều tra cơ bản, các cán bộ, nhà khoa học của Viện đã phát triển được nhiều công nghệ và sản phẩm, ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y dược, quốc phòng an ninh và dân dụng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tư vấn cho Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác quy hoạch phát triển, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai cho các địa phương trong cả nước.

Trong giai đoạn vừa qua, Viện Hàn lâm đã phát triển được ngành khoa học vũ trụ tại Việt Nam và cũng là đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực nghiên cứu biển, đánh giá đa dạng sinh học biển, điều tra khảo sát các yếu tố hải văn, địa chất biển. Các dữ liệu khoa học, các chuyến khảo sát, các hoạt động khoa học đã góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam và xác lập chủ quyền của 47 thực thể ngầm trên biển Đông, được tổ chức Thủy đạc quốc tế công nhận.

Hệ thống mạng trạm của Viện Hàn lâm bao gồm hàng trăm đài trạm phục vụ quan trắc các yếu tố môi trường tự nhiên cung cấp chuỗi số liệu quan trắc sử dụng hợp lý tài nguyên, phòng tránh thiên tai và bảo vệ môi trường là dữ liệu quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước. Trung tâm Giám định ADN hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin đã hoàn thành tốt việc giám định, khớp nối thông tin, xác định danh tính của các liệt sỹ trên cả nước theo Đề án 150 của Chính phủ.

Viện Hàn lâm cũng thực hiện tốt vai trò tư vấn về khoa học công nghệ cho Chính phủ trong các vấn đề lớn phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế và xây dựng các Chiến lược quốc gia về khoa học và công nghệ như Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0; Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo; Chiến lược quốc gia về phát triển công nghệ vũ trụ,…

Bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Viện cũng rất chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương 27 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Viện Hàn lâm cũng tích cực tham mưu, phối hợp và tham gia với các Ban Đảng trong công tác xây dựng, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 45 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” của Ban chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương VIII, khóa XIII.

PGS. TS. Trần Tuấn Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc; và các kiến nghị, đề xuất từ thực tiễn hoạt động của Viện Hàn lâm

Các đại biểu tham dự buổi làm việc cũng đã được nghe 06 Báo cáo chuyên đề của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm để rõ hơn về hoạt động của Viện và các ý kiến phát biểu sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, trải qua chặng đường gần 50 năm xây dựng và phát triển, với những thành tựu vẻ vang, rất đáng tự hào, Viện Hàn lâm luôn là cánh chim đầu đàn, giữ vị thế dẫn dắt trong công tác nghiên cứu, nhất là nghiên cứu cơ bản, chuyển giao, đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí đề nghị Viện Hàn lâm cần kế thừa, phát huy thành tựu đã đạt được và tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nội dung: Quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII về lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng và phát triển vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược Phát triển Viện Hàn lâm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt quan tâm đầu tư, ươm mầm, nuôi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chú trọng tiếp nhận và làm chủ các công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn, góp phần nâng cao tiềm lực, năng lực tự chủ của quốc gia. Coi trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tăng cường công tác phối hợp giữa Viện Hàn lâm với các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thông tin tuyên truyển về phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí cũng tin tưởng Viện Hàn lâm nói riêng và nền khoa học, công nghệ nước nhà nói chung sẽ có những bước phát triển mới cả về lượng và chất, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà lưu niệm cho Viện Hàn lâm

Chủ tịch Viện Hàn lâm tặng quà lưu niệm cho Ban Tuyên giáo Trung ương

Chụp ảnh lưu niệm

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tới thăm hai đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm là Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan