ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM CẤU TRÚC VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

04/10/2023
Tác giả: Lê Đức An

Giới thiệu sách

Chương 1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM

Chương 2. CÁC HỆ THỐNG TỰ NHIÊN TRÊN DẢI VEN BIỂN VIỆT NAM

Chương 3. HỆ THỐNG THỦY VỰC ĐỚI BỜ BIỂN

Chương 4. HỆ THỐNG ĐẢO VEN BỜ VIỆT NAM

PHẦN II. TÀI NGUYÊN VÀ TAI BIẾN ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM

Chương 5. TÀI NGUYÊN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA MẠO

Chương 6. TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ NƯỚC

Chương 7. TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Chương 8. TÀI NGUYÊN VỊ THẾ

Chương 9. TAI BIẾN THIÊN NHIÊN ĐỚI BỜ BIỂN

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản:2015

Tác giả: Lê Đức An

Kích thước: (cm)

Trọng lượng: 500 (g)

Loại bìa: Bìa cứng   

Số trang: 300

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan