Đoàn giám sát Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm việc với Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

21/08/2020
Sáng ngày 17/8/2020, Đoàn giám sát Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm trưởng đoàn đã làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc thực hiện chính sách, pháp luật về KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 – 2020.

Tham dự buổi làm việc có GS. VS Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN); GS.TS. Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN; cùng các đồng chí là lãnh đạo các Ban chức năng, đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN.

Toàn cảnh buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn giám sát, GS.TS. Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN cho biết, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt. 10 năm qua, Viện Hàn lâm KHCNVN luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chủ động triển khai thành các chương trình cụ thể để đẩy mạnh KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Viện đã tăng cường hợp tác KHCN với nhiều địa phương có tỷ lệ cao đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi. Hai Chương trình cấp quốc gia là Chương trình KHCN vũ trụ và Chương trình KHCN phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên được Chính phủ giao cho Viện Hàn lâm KHCNVN chủ trì đều có những nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu trực tiếp phục vụ vùng núi, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.

Thay mặt Ban chủ nhiệm và Văn phòng Chương trình KHCN phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên, TS. Nguyễn Đình Kỳ đã báo cáo chi tiết thêm với đoàn giám sát kết quả thực hiện Chương trình với nhiều ứng dụng thiết thực, đã được chuyển giao thành công trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Theo thống kê trong thời gian qua, Viện đã triển khai 117 nhiệm vụ liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chiếm 77,48% tổng số các nhiệm vụ thuộc khối ứng dụng và triển khai công nghệ của Viện Hàn lâm. Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm KHCNVN tự hào là nơi đào tạo, bồi dưỡng và là nơi làm việc của khá nhiều các nhà khoa học giỏi, các nhà quản lý thành công là người dân tộc thiểu số.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất về xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật KHCN và các văn bản dưới luật khác nhằm quy định rõ các ưu tiên mang tính đặc thù để phát triển KHCN phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích nguồn đầu tư xã hội đặc biệt là từ khu vực doanh nghiệp; kiến nghị ủng hộ giao Viện Hàn lâm chủ trì triển khai đề án “Giải mã và xây dựng cơ sở dữ liệu gen người các dân tộc thiểu số Việt Nam, cung cấp cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu di truyền, phòng chữa bệnh, cải thiện chỉ số con người, phát triển dân tộc thiểu số Việt Nam”.

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đánh giá cao nội dung báo cáo của Viện Hàn lâm KHCNVN bám sát đề cương yêu cầu và ghi nhận sự đóng góp của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam vào chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đoàn giám sát mong muốn Viện Hàn lâm KHCNVN tiếp tục tăng cường khảo sát thực tế để xây dựng các chương trình KHCN cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn tiếp theo.

Thay mặt Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Châu Văn Minh tặng
Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc Quốc hội cuốn Atlas tổng hợp vùng Tây Nguyên

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc đã tham quan Viện Vật lý địa cầu và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN.

Tác giả: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan