Địa mạo bờ biển Việt Nam

21/01/2013
Tác giả: Lê Xuân Hồng, Lê Thị Kim Thoa. Khổ: 19x27cm. Số trang: 282 trang.

MỤC LỤC

Phần I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
    Chương 1. Các khái niệm cơ bản về địa hình đới bờ
    Chương 2. Khái niệm về thuỷ - Động lực đới bờ
    Chương 3. Các phương pháp nghiên cứu
Phần II: CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN VIỆT NAM
    Chương 4. Các yếu tố thành tạo và ảnh hưởng đến quá trình địa mạo bờ biển Việt Nam
    Chương 5. Một số đặc điểm các yếu tố nội sinh đới bờ biển Việt Nam
    Chương 6. Một số đặc điểm các yếu tố ngoại sinh vùng biển ven bờ Việt Nam
Phần III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MẠO BỜ BIỂN VIỆT NAM VÀ ỨNG DỤNG
    Chương 7. Hình thái địa hình động lực ở bờ biển Việt Nam
    Chương 8. Bờ biển nguồn gốc sinh vật và nhân sinh
    Chương 9. Các hệ địa mạo đường bờ biển Việt Nam
    Chương 10. Hiện trạng xói lở và bồi tụ, biển động đường bờ biển Việt Nam
    Chương 11. Các kiểu bờ biển và phân vùng bờ biển Việt Nam
    Chương 12. Hình thái bờ biển nâng lên và nhấn chìm do hoạt động tân kiến tạo và dao động mực nước chân tĩnh đại dương
    Chương 13. Lịch sử phát triển địa mạo bờ biển Việt Nam
    Chương 14. Địa mạo bờ biển với phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
    Chương 15. Khai thác tổng hợp tài nguyên ven biển hợp lý, bảo vệ môi trường bờ biển phát triển bền vững


 

 

 

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan