Địa chấn học và động đất tại Việt Nam

22/01/2013
Tác giả: Phạm Văn Thục. Khổ: 16x24. Số trang: 390 trang.

        MỤC LỤC

        Chương I: Ứng suất đàn hồi và biến dạng
        Chương II: Phương trình sóng, sóng dọc và sóng ngang
        Chương III: Phân tích phổ của một số dao động
        Chương IV: Mô hình nguồn chấn tiêu động đất
        Chương V: Sóng địa chấn bên trong Trái đất
        Chương VI: Địa chấn đo đạc
        Chương VII: Động đất và các ngành khoa học có liên quan
        Chương VIII: Các biện pháp phòng tránh những tác hại của động đất
        Chương IX: Vài nét lịch sử nghiên cứu động đất ở nước ta
        Chương X: Việt Nam trong bình đồ chung về động đất ở Đông Nam Á
        Chương XI: Nghiên cứu phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam
        Chương XII: Núi lửa và sóng thần

 

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan