Đề xuất nhiệm vụ hợp tác song phương giữa VAST và NRF

10/04/2019
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các đối tác của Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc (NRF), Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho các cán bộ khoa học quan tâm liên hệ với đối tác nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2020-2021.

1. Thời gian đề xuất: Từ 02 tháng 4 đến ngày 01 tháng 6 năm 2019

2. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (Theo Quyết định số 2230/QĐ-VHL ngày 24/10/2017) gồm:

- Công văn đề nghị của đơn vị;

- Đề cương đề xuất sơ bộ (Phụ lục 1);

- Đơn đăng ký nhiệm vụ (Phụ lục 3);

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 4) và của đối tác nước ngoài;

- Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 5) và của phía đối tác nước ngoài;

- Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài; Hồ sơ đăng ký (Gồm 01 bộ gốc và 09 bộ copy) gửi về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước ngày 01 tháng 6 năm 2019, bản mềm đề xuất nhiệm vụ gửi về hòm mail: hue.tranngoc@gmail.com

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam không tiếp nhận hồ sơ sau thời hạn trên.

Nguồn: Ban Hợp tác quốc tếTags:
Tin liên quan