Đề xuất nhiệm vụ Hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Belarus giai đoạn 2022-2023

20/05/2021
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện HLKHCNVN) với Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Belarus, Chủ tịch Viện HLKHCNVN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo cho các cán bộ của đơn vị mình liên hệ với đối tác nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện HLKHCNVN giai đoạn 2022-2023.

1. Thời gian đề xuất: Từ 14/5/2021 đến 16/7/2021.

2. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (theo Quyết định số 2230/QĐ-VHL ngày 24/10/2017) gồm:

- Đề cương đề xuất sơ bộ (Phụ lục 1);

- Đơn đăng kí nhiệm vụ (Phụ lục 3);

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 4) và của đối tác nước ngoài;

- Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 5) và của phía đối tác nước ngoài;

- Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ và cam kết cấp kinh phí của đối tác nước ngoài;

- Công văn đề nghị của đơn vị.

Hồ sơ đăng ký (01 bộ gốc và 09 bộ copy) gửi về Viện HLKHCNVN trước 16h00 ngày 16/7/2021, bản mềm đề xuất nhiệm vụ gửi về hòm thư điện tử linhphuong@vast.vn. Viện HLKHCNVN không tiếp nhận hồ sơ sai quy định và nộp sau thời hạn trên.

 

Nguồn tin: BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan