Đề xuất nhiệm vụ Hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các đối tác Pháp giai đoạn 2022-2023

17/05/2021
Trong khuôn khổ các thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện HLKHCNVN) với Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) và Viện Nghiên cứu phát triển Pháp (IRD), Chủ tịch Viện HLKHCNVN đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo cho các cán bộ khoa học quan tâm liên hệ với đối tác nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện HLKHCNVN giai đoạn 2022-2023.

1. Thời gian đề xuất: Từ 10/5 đến 30/7/2021

2. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (theo Quyết định số 2230/QĐ-VHL ngày 24/10/2017) gồm:

- Công văn đề nghị của đơn vị;

- Đề cương đề xuất sơ bộ (Phụ lục 1);

- Đơn đăng kí nhiệm vụ (Phụ lục 3);

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 4) và của đối tác nước ngoài;

- Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 5) và của phía đối tác nước ngoài;

- Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ và cam kết cấp kinh phí của đối tác nước ngoài;

Hồ sơ đăng ký (01 bộ gốc và 10 bộ copy) gửi về Viện HLKHCNVN trước ngày 30/7/2021, bản mềm đề xuất nhiệm vụ gửi về hòm thư điện tử dttrung@vast.vn. Viện Hàn lâm KHCNVN không tiếp nhận hồ sơ nộp sau thời hạn trên.

Nguồn tin: BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan