Đề tài hợp tác song phương với JSPS-Nhật Bản năm 2013

16/01/2013
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), hàng năm hai bên thực hiện chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương, chương trình của năm tài chính 2013 chính thức nhận đề xuất nhiệm vụ đăng ký tuyển chọn từ 05/01/2013- 22/02/2013.

Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu phải thống nhất với đối tác Nhật Bản về tên, nội dung trong các lĩnh vực khoa học nhân văn, khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên, thời gian thực hiện nhiệm vụ tối đa là 03 năm.

Tiêu chí xét chọn sẽ dựa trên 03 điểm chính:

• Nhiệm vụ nằm trong các hướng ưu tiên của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hoặc các hướng nghiên cứu giải quyết các vấn đề nóng mà xã hội đang quan tâm;
• Đã có quan hệ hợp tác với đối tác Nhật Bản, thông qua nhiệm vụ có thể thu được nhiều kết quả như nâng cao kiến thức chuyên môn, phương pháp nghiên cứu mới, góp phần phát triển kinh tế xã hội;
• Có tính khả thi cao, góp phần đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ.

Đề nghị các cán bộ quan tâm đến chương trình gửi đề xuất nhiệm vụ theo mẫu quy định (mẫu ban hành kèm với Quyết định số 956/QĐ-KHCNVN, ngày 19/7/2012 về việc ban hành “Quy định xây dựng và quản lý Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ cấp Viện KHCNVN” của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) về Ban Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2013 (10 bộ hồ sơ đề xuất nhiệm vụ nộp tại Văn thư Ban HTQT, bản mềm gửi theo địa chỉ email: hunghtqt@gmail.com).

Thông tin chi tiết có thể tham khảo thêm trên trang Web: http://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/data/FY2013_2_guidelines.pdf

Bộ hồ sơ gồm:

a) Đề cương sơ bộ đề xuất (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1a);

b) Các văn bản có liên quan gồm:
- Đơn đăng ký nhiệm vụ (theo mẫu quy định tại Phụ lục 2).
- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3) và của phía đối tác nước ngoài.
- Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4) và của phía đối tác nước ngoài.
- Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài.
- Công văn khẳng định kinh phí đối ứng của đơn vị (đối với các cơ quan không thuộc quản lý của Viện KHCNVN).
- Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác (nếu có).

Hồ sơ được đóng thành quyển theo thứ tự nêu trên, gồm 10 bộ (trong đó có ít nhất 01 bộ gốc) gửi về Viện KHCNVN qua Ban HTQT cùng với công văn của đơn vị chủ trì đề nghị xét tuyển các nhiệm vụ.

Download toàn bộ hồ sơ tại đây

Xem toàn văn Quyết định số 956/QĐ-KHCNVN, ngày 19/7/2012 về việc ban hành “Quy định xây dựng và quản lý Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ cấp Viện KHCNVN” của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại đây.

 

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế

Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan