Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

29/12/2022
Ngày 24/12/2022, Đảng bộ Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023”. Đồng chí Lê Sỹ Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN, Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham gia của các đồng chí là Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng, Chi ủy các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng.

Toàn cảnh Hội nghị

Hiện nay, Đảng bộ Văn phòng có 03 chi bộ trực thuộc với 39 đảng viên (trong đó, 37 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị). Báo cáo tổng kết nêu rõ vai trò của Đảng bộ Văn phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ và chỉ đạo mọi mặt công tác như: công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ; công tác xây dựng Đảng, về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Đồng chí Lê Sỹ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN, Bí thư Đảng bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng trình bày Báo cáo tổng kết năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện, trong năm 2022, Đảng bộ Văn phòng luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN và công tác điều hành của Lãnh đạo Viện; giữa Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể Lãnh đạo Văn phòng luôn có sự bàn bạc, thống nhất nội dung trước khi đưa ra quyết định. Toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.

Phương hướng của Đảng bộ trong năm 2023 là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ tại Đảng bộ, Chi bộ; lãnh đạo thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan; tiếp tục gắn kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vấn đề phức tạp, nổi cộm tại đơn vị; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, cụ thể là: tiếp tục thực hiện tốt các công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt và thông tin kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của các cấp ủy đảng tới từng chi bộ, đảng viên, viên chức và người lao động theo quy định; thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đúng chế độ, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước; tiếp tục bồi dưỡng, xem xét và hoàn thiện thủ tục kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú, giới thiệu chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị. Đảng bộ Văn phòng luôn quan tâm tới công tác xây dựng Chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2023; lãnh đạo Công đoàn Văn phòng và Chi đoàn Khối các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng đã tổ chức khen thưởng cho tập thể và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tập thể và cá nhân nhận bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Sỹ Tùng, Bí thư Đảng bộ Văn phòng biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ trong thời gian qua. Các cán bộ, đảng viên đã luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Văn phòng. Nhất trí với nội dung báo cáo tổng kết công tác năm 2022, cũng như phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 2023, đồng chí Lê Sỹ Tùng mong rằng, các cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Phương HàTags:
Tin liên quan