Đảng bộ Văn phòng sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

20/07/2022
Ngày 13/7/2022, Đảng bộ Văn phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Sỹ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng chủ trì hội nghị cùng với sự tham dự của các đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng.

Đồng chí Lê Sỹ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, Bí thư Đảng ủy Văn phòng báo cáo sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Văn phòng tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp làm việc, từng bước đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của Văn phòng; làm tốt công tác tư tưởng chính trị để đảng viên và quần chúng yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Công tác tham mưu, tổng hợp; công tác quản lý tài chính, tài sản, văn thư, lưu trữ, phục vụ hội nghị, hội thảo, vận hành cung cấp điện nước,…và thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch Viện giao.

Về công tác xây dựng đảng: Đảng ủy Văn phòng và các Chi ủy trực thuộc luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng. Trong tháng 6/2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng, 03 Chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Văn phòng và các chi ủy trực thuộc tiếp tục tập trung, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận sôi nổi và đóng góp ý kiến để thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nhằm xây dựng Đảng bộ Văn phòng giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan