Đại sứ quán Anh tại Việt Nam thông báo Kêu gọi đề xuất Dự án

21/11/2019
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam gửi thư thông báo Quỹ Nghiên cứu và đổi mới Vương quốc Anh hiện đang kêu gọi các đề xuất dự án liên quan đến việc giảm rác thải nhựa tại các quốc gia đang phát triển.

- Mục đích dự án: phát triển nghiên cứu liên ngành để xác định rủi ro do ô nhiễm rác thải nhựa tại các quốc gia đang phát triển và đề xuất biện pháp giảm thiểu.

- Yêu cầu dự án: có sự kết hợp giữa CNNV và các nhà khoa học tại các quốc gia đang phát triển

- Thời gian nộp thư thông báo dự kiến nộp đề xuất: đến 20/1/2020

- Thời gian nộp đề xuất hoàn chỉnh: cuối tháng 4/2020

- Phương thức nộp hồ sơ: trực tuyến tại: http://nerc.ukri.org/research/funded/programmes/gcrf-plastics/news/ao-reducing-impact-of-plastic-waste/

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế


Tags:
Tin liên quan