Đại hội Công đoàn Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

28/03/2023
Ngày 08/3/2023, Công đoàn Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; các đồng chí đại diện Đảng ủy Văn phòng, Ban lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Văn phòng.

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Viết Giới, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Viện Hàn lâm đã trình bày Dự thảo báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Văn phòng có 79 công đoàn viên trong đó có 40 đảng viên. Hàng năm, Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền Văn phòng bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức và người lao động, đảm bảo sự công bằng, dân chủ; phát động các phong trào thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác: công tác tham mưu, tổng hợp; công tác thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Viện giao. Công đoàn viên cũng đã tham gia nhiệt tình và tích cực các phong trào văn hóa thể thao, văn nghệ quần chúng do Công đoàn cấp trên phát động; hưởng ứng nhiệt tình các cuộc vận động quyên góp ủng hộ, hoạt động hiến máu nhân đạo, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự nỗ lực phấn đấu của đoàn viên và sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng và sự chỉ đạo của Công đoàn Viện Hàn lâm; Công đoàn Văn phòng đã có các cá nhân, tập thể được nhận Bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Công đoàn Viên chức Việt Nam, của Công đoàn Viện Hàn lâm; Cờ thi đua, Giấy khen, Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm và nhiều Danh hiệu thi đua khác.

Bên cạnh đó, Công đoàn Văn phòng vẫn còn gặp một số khó khăn như thu nhập của đoàn viên thấp ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt, trình độ đoàn viên không đồng đều.

Về phương hướng công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028: Công đoàn Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng và Công đoàn Viện Hàn lâm chỉ đạo. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, lập thành tích về công tác chuyên môn, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn. Phối hợp với chính quyền quản lý tốt về mọi hoạt động của đơn vị. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ công đoàn.

Phát biểu chúc mừng thành công của Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Văn phòng Viện Hàn lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên nhằm phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các công đoàn bạn, phối hợp với đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội để tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực cho cán bộ đoàn viên, phấn khởi thi đua, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần xây dựng Văn phòng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội


 
Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội


 
 
Chụp ảnh lưu niệm

Thanh HàTags:
Tin liên quan