Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

05/06/2020
Ngay sau khi có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 22/4/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã họp, chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội các tổ chức đảng trực thuộc.

Các đảng bộ, chi bộ đã có kế hoạch đại hội trong tháng tư, trong thời gian thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được điều chỉnh thời gian đại hội phù hợp để đảm bảo đại hội được tổ chức trang trọng, hoàn thành theo kế hoạch. Trong khuôn viên Viện Hàn lâm và khu vực làm việc của các Viện, Trung tâm trực thuộc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng được đặt tại những vị trí trang trọng, tạo được không khí phấn khởi chung của đại hội đảng trong toàn Viện Hàn lâm.

Băng-rôn chào mừng đại hội đảng bộ các cấp treo trang trọng ở sảnh chính A1 của Viện Hàn lâm và trong khuôn viên Viện Hàn lâm

Tại đại hội của mỗi tổ chức đảng trực thuộc, các đại biểu tham dự đã thực hiện khai báo y tế, sát khuẩn và được kiểm tra sức khỏe qua đo thân nhiệt trước khi vào hội trường dự đại hội. Thích nghi với tình hình dịch bệnh COVID-19, ca nhạc chào mừng đã được tiết giảm, nhưng không làm giảm không khí phấn khởi, long trọng của đại hội. Các hội trường tổ chức đại hội đều được chuẩn bị chu đáo, trang trí đẹp, trang nghiêm, được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi diễn ra đại hội; đại biểu tham dự đại hội được bố trí chỗ ngồi hợp lý đảm bảo khoảng cách an toàn; các quy định về ăn uống an toàn, sát khuẩn các phương tiện, dụng cụ phục vụ đại hội,... được thực hiện nghiêm. Cho đến ngày 20/5/2020, kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN, tất cả 50 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN đã đại hội thành công tốt đẹp. Thông tin chi tiết về đại hội từng tổ chức đảng trực thuộc được cập nhật tại website của Đại hội https://vast.gov.vn/web/dangbo/home.

Băng-rôn chào mừng đại hội đảng bộ các Viện trực thuộc Viện Hàn lâm

Trong 50 tổ chức đảng trực thuộc, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã chọn 2 tổ chức đại hội điểm là Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ (đại hội ngày 28/4/2020) và Đảng bộ Viện Khoa học vật liệu (đại hội ngày 7/5/2020). Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã cử Tổ công tác số năm do đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chánh Văn phòng và là Tổ trưởng tổ công tác cùng với các đồng chí trong tổ tham dự; Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã cử các đồng chí Phó Bí thư tham dự và chỉ đạo đại hội. Hai đại hội điểm đã diễn ra theo chương trình, thực hiện nghiêm quy chế đại hội, đảm bảo sự trang trọng, hoàn thành đầy đủ bốn nội dung với chất lượng cao. (i) Trình bày Báo cáo chính trị kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ trước 2015-2020 và đánh giá những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; dự báo về tình hình liên quan đến ngành/lĩnh vực trong thời gian tới để đề ra phương hướng, mục tiêu, những chỉ tiêu cụ thể và những nhiệm vụ/giải pháp thích hợp nhằm đạt được mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Trung ương, cấp ủy nhiệm kỳ trước đã chuẩn bị chương trình hành động để đại hội thảo luận, gắn nội dung chương trình hành động với các nội dung của nghị quyết đại hội, để cấp ủy khóa mới tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đã kiểm điểm về thực hiện chức trách được đại hội giao trong nhiệm kỳ. (ii) Thảo luận, đóng góp những ý kiến xác đáng vào các dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (iii) Bầu cấp ủy khóa mới 2020-2025, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ, giới thiệu nhân sự Bí thư cho Đảng ủy khóa mới để bầu trong phiên họp Đảng ủy đầu tiên. Cấp ủy được đại hội bầu cũng như nhân sự được đại hội giới thiệu bầu Bí thư đều trùng với phương án nhân sự đã được cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 chuẩn bị và được Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm phê duyệt, cho thấy công tác cán bộ đã được chuẩn bị chu đáo, phù hợp; (iv) Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII theo yêu cầu về số lượng và chất lượng đại biểu. Các cuộc bầu cử đều được thực hiện nghiêm túc theo quy định, kết quả bầu cử phản ánh được bản lĩnh chính trị của những đảng viên bầu, tinh thần tập trung dân chủ cao; sự tín nhiệm đạt được thể hiện đúng uy tín của cán bộ.

Các đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về các nội dung của đại hội với sự nhất trí 100%, giao cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng chương trình hành động thể hiện quyết tâm chính trị và sự nỗ lực cao, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp thích hợp nhằm đạt được mục tiêu do đại hội đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tổ trưởng tổ công tác số năm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học vật liệu ngày 7/5/2020

Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Đức Minh, đã đánh giá cao về công tác chỉ đạo đại hội của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, đảm bảo các đại hội cấp cơ sở được tổ chức theo kế hoạch, về hiệu quả lãnh đạo do nhất thể hóa, về sự đoàn kết nhất trí của cán bộ đảng viên, người lao động, về những thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác xây dựng đảng; đại hội cấp cơ sở trong Đảng bộ Viện Hàn lâm đã diễn ra trang trọng và nghiêm túc, hoàn thành các nội dung với chất lượng cao cho thấy công tác chuẩn bị đại hội đã được Đảng ủy Viện Hàn lâm quan tâm chỉ đạo sát sao, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác đoàn thể được coi trọng thường xuyên. Đồng chí cũng nhấn mạnh cần lưu ý công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan khoa học vì tính chất đặc thù có tiếp xúc quốc tế nhiều. Đảng ủy Khối mong muốn công tác đảng ở Viện Hàn lâm và các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục được quan tâm thích đáng, phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng được các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu cao, các đồng chí cấp ủy viên đủ năng lực và uy tín lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau đại hội, công tác lưu hồ sơ nhân sự đại hội cũng như các văn bản của đại hội phải được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Đảng.

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan