Đại hội Đảng bộ cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025

10/05/2020
Ngày 4/5/2020, Đảng bộ cơ sở Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, cùng toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ cơ sở Văn phòng.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành trong không khí cả nước thi đua lập thành tích tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội được tiến hành trọng thể nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới; bầu được Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết; Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 do BCH Đảng bộ trình bày tại Đại hội, trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể: 100% đảng viên trong Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nghị quyết đại hội đảng các cấp; 100% cán bộ, đảng viên tiếp tục đăng ký và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% đảng viên Đảng bộ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng; giới thiệu kết nạp từ 03 đến 05 đảng viên mới, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định; Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; từ 03 đến 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” hàng năm; Đảng bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Lê Sỹ Tùng, Bí thư Đảng bộ cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ cơ sở Văn phòng luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên tập thể Văn phòng đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2015); Huân chương Lao động hạng Nhì (2016); Cờ thi đua của Viện Hàn lâm (2015, 2016, 2019); Tập thể Lao động xuất sắc (5 năm liền). Hầu hết đảng viên trong Đảng bộ giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện tính tiên phong gương mẫu trước quần chúng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Đảng bộ đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đánh giá công tác văn phòng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2015-2020 cùng với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động, Văn phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thay mặt Đảng ủy và Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm, đồng chí chúc BCH Đảng bộ cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục lãnh đạo Văn phòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt

Chụp ảnh lưu niệm

 

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan