ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VÙNG BIỂN NAM VIỆT NAM

06/10/2023
Tác giả: Bùi Hồng Long

Giới thiệu sách

Đánh giá những biến động theo thời gian, không gian của các đặc điểm tự nhiên, thủy động lực học, sinh thải, môi trường của vùng biển

Chi tiết sách

Đơn vị phát hành: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ

Năm xuất bản: 2019

Tác giả: Bùi Hồng Long

Kích thước: (cm)

Trọng lượng: 0 (g)

Loại bìa: Bìa cứng   

Số trang: 295

Mã ISBN:Tags:
Tin liên quan