19/12/2018

Viện Phân tích hệ thống ứng dụng Quốc tế (IIASA) là một tổ chức khoa học quốc tế, độc lập, phi chính phủ được thành lập vào năm 1972 và có trụ sở tại Laxenburg, Cộng hòa Áo.

13/12/2018

- Loại hình dự án: Các dự án nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ hợp tác giữa các nhà khoa học của Pháp và Việt Nam- Thời hạn đăng ký: Từ ngày 01/12/2018 đến 31/01/2019- Hình thức tiếp nhận hồ sơ:...

13/12/2018

Căn cứ Quyết định số 1550/QĐ-TTg ngày 13/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ông Phan Văn Kiệm thôi giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

24/10/2018

Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực đời sống, tạo nền tảng phát triển kinh tế và là một trong ba trụ cột chính (Kỹ thuật số, Công nghệ sinh học và Vật lý) của cuộc Cách...

17/10/2018

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo về việc phân công công tác của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.Toàn văn thông báo xem...

18/09/2018

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND TP. Cần Thơ tổ chức Sự kiện Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2018 với chủ đề “Đổi mới công nghệ - sáng tạo, hội nhập và phát triển”. Sự kiện...

13/09/2018

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc“Phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai,...

11/09/2018

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016 đã trao cho 2 công trình xuất sắc về khoa học tự nhiên và công nghệ; tham gia tổ chức triển khai ứng dụng các kết...

24/08/2018

Đại sứ quán Anh gửi thư thông báo Chương trình học bổng Chevening năm học 2019-2020.Thời gian nhận hồ sơ: Từ 06/8 đến 06/11/2018 (nộp hồ sơ trực tuyến).Kinh phí: Do Chính phủ Anh đài thọ.Thông tin...

06/08/2018

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội gửi thư thông báo các khóa đào tạo về trí tuệ nhân tạo thuộc Chương trình Hợp tác Kỹ thuật - Kinh tế Ấn Độ năm học 2018 - 2019.

25/07/2018

Trường Đại học Liên bang Viễn Đông Nga và Quỹ NCCB Nga mời báo cáo viên tham dự Hội thảo Chương trình nghiên cứu chung e-Asia về Nghiên cứu ung thư.

19/07/2018

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt danh mục và kinh phí các nhiệm vụPhát triển công nghệ; <> đề tài hợp tác với Bộ, Ngành, Địa phương <>;dự án Sản xuất thử nghiệm <>; dự án...

12/07/2018

Hội thảo khoa học Smart City 360o lần thứ II với chủ đề: "Giải pháp tương tác thời gian thực cho Đô thị thông minh" kết nối với chuỗi sự kiện Toàn cảnh công nghệ thông tin Việt Nam do Hội Tin học...

28/06/2018

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức như sau:

21/06/2018

Ngày 11/6/2018, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành Quyết định số 1072/QĐ-VHL <> phê duyệt danh mục đề tài thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 cấp Viện Hàn lâm để xét giao trực tiếp...

07/06/2018

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính...

23/05/2018

Năm 2018, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc đồng tổ chức Diễn đàn Hà Nội (Hanoi Forum 2018) với chủ đề"Hướng tới Phát triển bền vững: Ứng phó với biến đổi khí hậu...

21/05/2018

Để triển khai các chương trình nghiên cứu giai đoạn 2018 - 2020, Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng quốc tế (IIASA) gửi thông báo về cơ hội tham gia Chương trình nghiên cứu sau tiến sỹ (Postdoc) dành...

08/05/2018

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Quỹ Nghiên cứu cơ bản Nga (Quỹ NCCB Nga), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế giai đoạn 2019-2020 bắt...

02/05/2018

Ngày 26/4/2018, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành Quyết định số 666/QĐ-VHL phê duyệt danh mục đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN để xét giao trực tiếp đơn vị chủ trì và...