20/02/2024

Ngày 01/3/2023, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên, các đề tài khoa học và công...

19/02/2024

Đại sứ quán Anh xin giới thiệu một số chương trình tài trợ nghiên cứu, học bổng nghiên cứu của Chính phủ Anh dành cho các nhà khoa học, tổ chức quốc tế, trong đó có Việt Nam.

15/02/2024

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam xin giới thiệu 8 thông báo mời nộp đề xuất nghiên cứu từ Quỹ ISPF do Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) triển khai.

07/02/2024

Ngày 06 tháng 02 năm 2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ra Quyết định số 218/QĐ-VHL về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm...

07/02/2024

Đại sứ quán Anh xin chia sẻ thông tin về Chương trình tài trợ dự án phát triển trong lĩnh vực hải dương học - Chương trình tài trợ Ocean Community Empowerment and Nature (viết tắt là OCEAN) của Quỹ...

30/01/2024

Để xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KHCN) của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) thực hiện năm 2025, Viện Hàn lâm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đề xuất các đề tài,...

29/01/2024

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cơ bản kỹ năng về an toàn thông tin mạng, cảnh giác về thông tin xấu độc, tin giả và thông tin lừa đảo trên không gian mạng cho cán bộ thuộc Viện Hàn lâm Khoa ...

25/01/2024

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam xin giới thiệu Chương trình Postdoc fellowships tại Vương quốc Anh như sau: Chương trình dành cho các Tiến sỹ trẻ tài năng (những người nhận bằng Tiến sỹ trong vòng 7...

17/01/2024

Nội dung: Các ngành học: Tăng cường hệ thống kinh tế thị trường; Cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế và giao thông vận tải; Cải thiện cơ sở hạ tầng kinh tế và Năng lượng; Nông nghiệp và Phát triển nông...

16/01/2024

Đại sứ quán Anh xin chia sẻ thông tin về Round 2 chương trình tài trợ nghiên cứu “Global Centre on Biodiversity for Climate ” (GCBC) thuộc Bộ Môi trường, Lương thực và...