03/07/2024

Thực hiện kết luận của Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tại buổi họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm), phiên...

18/06/2024

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính...

11/06/2024

Đại sứ quán Anh xin trân trọng thông báo các thông tin từ Hội đồng Anh cho Chương trình Fellowship dành cho 03 nhà khoa học Việt Nam trẻ (đã có hoặc sắp có bằng TS) để thực hiện 1 năm nghiên cứu...

11/06/2024

Đại sứ quán Anh xin trân trọng giới thiệu 02 Chương trình tài trợ gồm: Chương trình tài trợ hội thảo kết nối các NKH, thuộc Quỹ ISPF và Chương trình tài trợ dự án nghiên cứu y tế ứng dụng, thuộc Bộ...

11/06/2024

Ngày 06/6/2024 Viện Hàn lâm KHCNVN gửi công văn số 1333/VHL- ƯDTKCN tới Viện Công nghệ sinh học và Viện Địa chất về việc thông báo xây dựng hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài hợp tác giữa Viện Hàn lâm...

24/05/2024

Thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Công văn số 446/HĐPH ngày 24/01/2024 của Hội đồng phối...

23/05/2024

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 theo hướng dẫn tại Công văn số 2963/BTNMT-TTTT ngày 09/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và...

23/05/2024

Bộ Ngoại giao Anh trân trọng thông báo nhận hồ sơ đợt 2 chương trình tài trợ nghiên cứu hành động về Phục hồi môi trường (REDAA).

23/05/2024

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam có thông báo về các chương trình đào tạo ngắn hạn niên khóa 2024 - 2025 cho các sinh viên Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình ITEC – e-ITEC: