13/09/2017

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trân trọng thông báo: Ngày 18,19,20/9/2017, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vinh dự tổ chức Hội thảo “Hệ thống quan...

08/09/2017

Căn cứ Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg ngày 14/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam và Quyết định số 838/QĐ-BKHCN...

06/09/2017

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Biển, Úc (AIMS) tổ chức Hội thảo "VAST-AIMS Workshop on Translational Marine Science: From Science to...

06/09/2017

Công ty Nikkei Nhật Bản thông báo xét tặng Giải thưởng Nikkei Asia Prizes lần thứ 23 dành cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: Kinh tế và Đổi mới Doanh nghiệp; Khoa...

20/07/2017

Viện Phân tích hệ thống ứng dụng Quốc tế (IIASA) gửi thông báo về cơ hội tham gia Chương trình đào tạo ngắn hạn (3 tuần) về phân tích hệ thống dành cho các nhà khoa học trẻ tại các quốc gia thành...

23/06/2017

Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) thông báo Chương trình tuyển chọn thành viên TWAS năm 2018 cho các nhà khoa học có thành tựu nổi bật và có đóng góp quan trọng cho sự tiến bộ khoa học.

23/06/2017

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính...

22/06/2017

Tiếp nối thành công của cuộc thi CanSat lần thứ nhất được tổ chức năm 2016, cuộc thi Cansat 2017 được TTVTQG phát động nhằm tạo một sân chơi cho các bạn trẻ Việt Nam có đam mê với lĩnh vực công...

13/06/2017

Mục đích của trường CIMPA lần này nhằm tạo ra một môi trường tương tác cho những những nhà nghiên cứu từ Việt Nam và các nước trong khu vực Châu Á, trong đó cơ bản hướng tới những nghiên cứu sinh...

12/06/2017

Thực hiện Thông báo ngày 18/4/2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ...

12/06/2017

Hội nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam (VASE) trân trọng kính mời Quý đại biểu tới tham dự Hội nghị và Hội thảo biên tập các công trình khoa học Châu Á lần thứ 4 – CASE...

01/06/2017

Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn quốc thông báo Chương trình học bổng sau Tiến sĩ năm 2017 như sau:

19/05/2017

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội thông báo các xuất học bổng thuộc Chương trình Hợp tác kỹ thuật - kinh tế Ấn Độ (ITEC) năm học 2017 - 2018.

08/05/2017

Cơ quan Giáo dục quốc tế Australia, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội thông báo Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018 dành cho đào tạo sau đại học, đào tạo dạy nghề, nghiên cứu ngắn hạn và...

21/04/2017

Ngày 13/4/2017, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành Quyết định số 534/QĐ-VHL <> phê duyệt danh mục các đề tài thuộc các hướng ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN để tuyển chọn đơn vị chủ trì và cá...

21/04/2017

Thực hiện Quyết định số 965/QĐ-BKHCN <> ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp...

18/04/2017

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Quỹ Nghiên cứu cơ bản Nga (Quỹ NCCB Nga), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế giai đoạn 2018-2019 bắt...

18/04/2017

Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-VHL <> ngày 13 tháng 4  năm 2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình...

16/03/2017

Thực hiện Công văn số 209/BKHCN-KHTH ngày 23/01/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Ngân sách năm 2018, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (cơ quan chủ trì...

16/02/2017

Đại sứ quán Israel tại Hà Nội thông báo Khóa học quốc tế tại Israel về "Năng lượng tái tạo - chất xúc tác cho phát triển vùng" do Cơ quan Hợp tác quốc tế Bộ Ngoại giao Israel và Viện Nghiên cứu môi...