09/12/2013

Dự án Swap and Transfer (tiếp theo Dự án One More Step) do Ủy ban châu Âu tài trợ, thông qua Điều phối viên là Đại học Trento, Italy cấp học bổng cho các chương trình đào tạo (đại học, thạc sĩ,...

09/12/2013

Trung tâm Kỹ thuật gen và Công nghệ sinh học (BIOTEC) thông báo Chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghệ sinh học dành các xuất học bổng cho khóa thực tập nghiên cứu tại BIOTEC năm 2014.

07/12/2013

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm  Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển dụng vị trí Phó Trưởng phòng Công nghệ phần mềm:

04/12/2013

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Tin học và Tính toán đã hoàn thành xây dựng Đề án “Phát triển và ứng dụng CNTT tại Viện Hàn lâm KHCNVN giai...

27/11/2013

Trong 2 ngày 29 - 30/11/2013, tại Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra Hội thảo khoa học liên ngành nhóm nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây Nguyên 3 “Quản lý bền vững đất và nước ứng phó với hạn hán,...

24/11/2013

Ngày 01/01/2013, Việt Nam chính thức gia nhập và là thành viên thứ 21 của Tổ chức IIASA (Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế, Áo).

11/11/2013

Thực hiện kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo lịch ôn thi như sau:

06/11/2013

Thực hiện Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ngày 09/11/2013, Viện Hàn lâm Khoa học và Công...

21/10/2013

Khoa Khoa học Nông nghiệp sau đại học, Trường Đại học Ehime Nhật Bản gửi thông báo đến Viện Hàn lâm KHCNVN về Chương trình học bổng tiến sỹ chuyên ngành khoa học nông nghiệp nhiệt đới và cận nhiệt...

12/10/2013

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển dụng như sau: