11/11/2013

Thực hiện kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo lịch ôn thi như sau:

06/11/2013

Thực hiện Công văn số 6902/BTP-PBGDPL ngày 25/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ngày 09/11/2013, Viện Hàn lâm Khoa học và Công...

21/10/2013

Khoa Khoa học Nông nghiệp sau đại học, Trường Đại học Ehime Nhật Bản gửi thông báo đến Viện Hàn lâm KHCNVN về Chương trình học bổng tiến sỹ chuyên ngành khoa học nông nghiệp nhiệt đới và cận nhiệt...

12/10/2013

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2013, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển dụng như sau:

09/10/2013

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đoàn đi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

07/10/2013

Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức đợt II năm 2013 ngạch nghiên cứu viên:

19/09/2013

Từ ngày 28/10-1/11/2013, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Giảm nhẹ thiên tai Đài Loan sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế năm 2013 về Khoa học trái đất. Hội thảo nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết về môi...

12/09/2013

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Việt Nam, Chính phủ Bỉ mong muốn hỗ trợ Chính phủ Việt Nam nhằm góp phần vào sự phát triển lâu dài và ổn định của Việt Nam. Học bổng song phương Bỉ (BBS)...

31/08/2013

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận được Công văn số 2572/BKHCN-HTQT ngày 21/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tham gia Chương trình học bổng bồi dưỡng nghiên cứu cho các nhà...

21/08/2013

Căn cứ Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg ngày 14/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam.Căn cứ Quyết định số...