13/01/2017

Thông báo Chương trình học bổng "Darmasiswa Scholarship Program" của Chính phủ Indonesia dành cho sinh viên Việt Nam:

13/01/2017

Trường Đại học Đài loan (NTU) thông báo tuyển sinh cho các chương trình đào tạo "Plus Academy Summer + Programs" và các cơ hội dành được chương trình học bổng toàn phần tại NTU.

05/01/2017

Ban Hợp tác quốc tế kêu gọi nộp đề xuất cho các nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương giữa Viện Hàn lâm KHCNVN với Đại học Trento trong Chương trình Erasmus + International...

30/12/2016

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức như sau:

19/12/2016

Đại học Đài Loan (NTU) thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo "Plus Academy Spring + Programs"

07/12/2016

IIASA gửi thông báo về cơ hội tham gia Chương trình hè dành cho các nhà khoa học trẻ tại các quốc gia thành viên của IIASA như sau: * Thời gian: Từ ngày 01/06/2017 - 31/08/2017 * Địa điểm: Cộng hòa...

02/12/2016

Thực hiện Quyết định số 1986 /QĐ-VHL ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình...

05/10/2016

Thực hiện Quyết định số 965/QĐ-BKHCN <> ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp...

28/09/2016

Chợ Công nghệ và Thiết bị Hà Nội 2016 (Techmart 2016) được tổ chức từ ngày 28/9/2016 đến 01/10/2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp...

06/09/2016

Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ban Kế hoạch-Tài chính dự kiến tổ chức Hội nghị tăng cường năng lực quản lý khoa học và công nghệ cho...