23/06/2017

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính...

22/06/2017

Tiếp nối thành công của cuộc thi CanSat lần thứ nhất được tổ chức năm 2016, cuộc thi Cansat 2017 được TTVTQG phát động nhằm tạo một sân chơi cho các bạn trẻ Việt Nam có đam mê với lĩnh vực công...

13/06/2017

Mục đích của trường CIMPA lần này nhằm tạo ra một môi trường tương tác cho những những nhà nghiên cứu từ Việt Nam và các nước trong khu vực Châu Á, trong đó cơ bản hướng tới những nghiên cứu sinh...

12/06/2017

Thực hiện Thông báo ngày 18/4/2017 của Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ...

12/06/2017

Hội nghiên cứu biên tập công trình khoa học và công nghệ Việt Nam (VASE) trân trọng kính mời Quý đại biểu tới tham dự Hội nghị và Hội thảo biên tập các công trình khoa học Châu Á lần thứ 4 – CASE...

01/06/2017

Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn quốc thông báo Chương trình học bổng sau Tiến sĩ năm 2017 như sau:

19/05/2017

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội thông báo các xuất học bổng thuộc Chương trình Hợp tác kỹ thuật - kinh tế Ấn Độ (ITEC) năm học 2017 - 2018.

08/05/2017

Cơ quan Giáo dục quốc tế Australia, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội thông báo Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018 dành cho đào tạo sau đại học, đào tạo dạy nghề, nghiên cứu ngắn hạn và...

21/04/2017

Ngày 13/4/2017, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành Quyết định số 534/QĐ-VHL <> phê duyệt danh mục các đề tài thuộc các hướng ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN để tuyển chọn đơn vị chủ trì và cá...

21/04/2017

Thực hiện Quyết định số 965/QĐ-BKHCN <> ngày 26/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ cấp...