29/09/2017

Thực hiện Quyết định số 1966/QĐ-VHL <> ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp quốc gia thuộc Chương...

27/09/2017

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhận được thư của Ban tổ chức Hội thảo quốc tế “Space Science and Technology” - Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc mời tham...

20/09/2017

"7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH PERFORMANCE SCIENTIFIC COMPUTING" sẽ được Viện Toán học phối hợp với Trung tâm tính toán liên ngành (IWR), ĐH Heidelberg, Đức và Viện Nghiên cứu cao cấp về...

15/09/2017

Ngày nay, các phương pháp tối ưu nói chung, và các thuật toán tối ưu nói riêng, đóng một vai trò quan trọng trong rất nhiều ứng dụng thực tế.Để tạo ra một diễn đàn cho các chuyên gia Việt Nam và...

13/09/2017

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trân trọng thông báo: Ngày 18,19,20/9/2017, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam vinh dự tổ chức Hội thảo “Hệ thống quan...

08/09/2017

Căn cứ Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg ngày 14/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam và Quyết định số 838/QĐ-BKHCN...

06/09/2017

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Biển, Úc (AIMS) tổ chức Hội thảo "VAST-AIMS Workshop on Translational Marine Science: From Science to...

06/09/2017

Công ty Nikkei Nhật Bản thông báo xét tặng Giải thưởng Nikkei Asia Prizes lần thứ 23 dành cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: Kinh tế và Đổi mới Doanh nghiệp; Khoa...

20/07/2017

Viện Phân tích hệ thống ứng dụng Quốc tế (IIASA) gửi thông báo về cơ hội tham gia Chương trình đào tạo ngắn hạn (3 tuần) về phân tích hệ thống dành cho các nhà khoa học trẻ tại các quốc gia thành...

23/06/2017

Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) thông báo Chương trình tuyển chọn thành viên TWAS năm 2018 cho các nhà khoa học có thành tựu nổi bật và có đóng góp quan trọng cho sự tiến bộ khoa học.