28/06/2018

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức như sau:

21/06/2018

Ngày 11/6/2018, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành Quyết định số 1072/QĐ-VHL <> phê duyệt danh mục đề tài thuộc Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 cấp Viện Hàn lâm để xét giao trực tiếp...

07/06/2018

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Hỗ trợ phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế năm tài chính...

23/05/2018

Năm 2018, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc đồng tổ chức Diễn đàn Hà Nội (Hanoi Forum 2018) với chủ đề"Hướng tới Phát triển bền vững: Ứng phó với biến đổi khí hậu...

21/05/2018

Để triển khai các chương trình nghiên cứu giai đoạn 2018 - 2020, Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng quốc tế (IIASA) gửi thông báo về cơ hội tham gia Chương trình nghiên cứu sau tiến sỹ (Postdoc) dành...

08/05/2018

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Quỹ Nghiên cứu cơ bản Nga (Quỹ NCCB Nga), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế giai đoạn 2019-2020 bắt...

02/05/2018

Ngày 26/4/2018, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN ban hành Quyết định số 666/QĐ-VHL phê duyệt danh mục đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN để xét giao trực tiếp đơn vị chủ trì và...

10/04/2018

Viện Hàn lâm Khoa học thế giới thứ 3 (TWAS) gửi thư thông báo về Giải thưởng dành cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam 2018 (hồ sơ đăng ký kèm theo <>). Trị giá giải thưởng 2000 USD (Hai nghìn đô la...

10/04/2018

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội gửi thư mời hợp tác của Trường Đại học Vật lý kỹ thuật Matxcova, Liên Bang Nga đề xuất các Trường Đại học và Trung tâm Nghiên cứu của Việt Nam tham gia...

20/03/2018

Viện Phân tích hệ thống ứng dụng Quốc tế (IIASA) là một tổ chức khoa học quốc tế, độc lập, phi chính phủ được thành lập vào năm 1972 và có trụ sở tại Laxenburg, Cộng hòa Áo. IIASA là nơi tập hợp...