06/02/2024

Vào hồi 11 giờ 31 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 02 năm  2024  tức 18 giờ 31 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 02 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

31/01/2024

Vào hồi 06 giờ 49 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 01 năm 2024 tức 13 giờ 49 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 01 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/01/2024

Vào hồi 04 giờ 02 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 01 năm  2024  tức 11 giờ 02 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 01 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/01/2024

Vào hồi 16 giờ 24 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 01 năm  2024  tức 23 giờ 24 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 01 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/01/2024

Vào hồi 16 giờ 34 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 01 năm 2024 tức 23 giờ 34 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 01 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/01/2024

Vào hồi 16 giờ 59 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm  2024  tức 23 giờ 59 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 01 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/01/2024

Vào ngày 15 tháng 01 năm 2024 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

15/01/2024

Vào hồi 17 giờ 05 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 01 năm 2024 tức 00 giờ 05 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 01 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/01/2024

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã có 3 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

27/12/2023

Vào ngày 26 tháng 12 năm 2023 đã có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

25/12/2023

Vào ngày 24 tháng 12 năm 2023 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Mường La, Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 

22/12/2023

Vào hồi 03 giờ 32 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 12 năm  2023  tức 10 giờ 32 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/12/2023

Vào hồi 16 giờ 28 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 12 năm  2023  tức 23 giờ 28 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/12/2023

Vào hồi 16 giờ 54 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 12 năm  2023  tức 23 giờ 54 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/12/2023

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

11/12/2023

Vào hồi 22 giờ 10 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 12 năm  2023  tức 05 giờ 10 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/12/2023

Vào hồi 12 giờ 39 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 12 năm  2023  tức 19 giờ 39 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/12/2023

Vào hồi 12 giờ 02 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 11 năm  2023  tức 19 giờ 02 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/11/2023

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2023: 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

18/11/2023

Ngày 17 tháng 11 năm 2023 đã diễn ra  2 trận động đất tại khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.