28/07/2023

Trận 1: Vào hồi 17  giờ 19  phút 23  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  07  năm  2023  tức 00  giờ 19  phút 23  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  07  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra...

28/07/2023

Trận 1: Vào hồi 23 giờ 00  phút 20 giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  07  năm  2023  tức 06 giờ 00  phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 07 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị...

28/07/2023

Trận 1: Vào hồi 06 giờ 49 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 07 năm 2023  tức 13 giờ 49 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có...

21/07/2023

Trận 1: Vào hồi 04 giờ 17 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 07 năm 2023  tức 11 giờ 17 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có...

21/07/2023

Trong những ngày vừa qua, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tục diễn ra nhiều trận động đất. Ngày 12 tháng 7 năm 2023 tại đây tiếp tục diễn ra 05 trận cụ thể:

21/07/2023

Trong những ngày vừa qua, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tục diễn ra nhiều trận động đất. Ngày 11 tháng 7 năm 2023 tại đây tiếp tục diễn ra 05 trận cụ thể:

17/07/2023

Trong những ngày vừa qua, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tục diễn ra nhiều trận động đất. Ngày 10 tháng 7 năm 2023 tại đây tiếp tục diễn ra 05 trận cụ thể:

17/07/2023

Vào ngày 09 tháng 07 năm 2023 đã diễn ra 06 trận động đất diễn ra tại hai tỉnh Quảng Ngãi và  tỉnh Kon Tum cụ thể:

17/07/2023

Ngày 08 tháng 07 năm 2023 tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tiếp tục diễn ra 04 trận động đất cụ thể:

17/07/2023

Trong ngày 07 tháng 07 năm 2023 nước ta diễn ra 15 trận động đất tại các khu vực huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cụ thể: