19/07/2024

Vào ngày 29 tháng 05 năm 2024 có 5 trận động đất đã diễn ra tại một số khu vực: huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum;Lục Yên, tỉnh Yên Bái; thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; huyện Phú Hòa, tỉnh Phú...

28/05/2024

 Vào ngày 27 tháng 05 năm 2024 có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Nho Quan, Ninh Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

27/05/2024

Vào hồi 18 giờ 43 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 05 năm 2024 tức 01 giờ 43 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 05 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/05/2024

Vào hồi 11 giờ 45 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 05 năm 2024 tức 18 giờ 45 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 05 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

13/05/2024

Vào hồi 05 giờ 10 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 05 năm 2024 tức 12 giờ 10 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 05 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...