24/01/2024

Vào hồi 04 giờ 02 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 01 năm  2024  tức 11 giờ 02 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 01 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/01/2024

Vào hồi 16 giờ 24 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 01 năm  2024  tức 23 giờ 24 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 01 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/01/2024

Vào hồi 16 giờ 34 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 01 năm 2024 tức 23 giờ 34 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 01 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/01/2024

Vào hồi 16 giờ 59 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm  2024  tức 23 giờ 59 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 01 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/01/2024

Vào ngày 15 tháng 01 năm 2024 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

15/01/2024

Vào hồi 17 giờ 05 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 01 năm 2024 tức 00 giờ 05 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 01 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/01/2024

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã có 3 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

27/12/2023

Vào ngày 26 tháng 12 năm 2023 đã có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

25/12/2023

Vào ngày 24 tháng 12 năm 2023 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Mường La, Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 

22/12/2023

Vào hồi 03 giờ 32 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 12 năm  2023  tức 10 giờ 32 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/12/2023

Vào hồi 16 giờ 28 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 12 năm  2023  tức 23 giờ 28 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/12/2023

Vào hồi 16 giờ 54 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 12 năm  2023  tức 23 giờ 54 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/12/2023

Vào ngày 14 tháng 12 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

11/12/2023

Vào hồi 22 giờ 10 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 12 năm  2023  tức 05 giờ 10 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/12/2023

Vào hồi 12 giờ 39 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 12 năm  2023  tức 19 giờ 39 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/12/2023

Vào hồi 12 giờ 02 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 11 năm  2023  tức 19 giờ 02 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/11/2023

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2023: 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

18/11/2023

Ngày 17 tháng 11 năm 2023 đã diễn ra  2 trận động đất tại khu vực biên giới Myanmar - Trung Quốc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

17/11/2023

Vào hồi 09 giờ 07 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm  2023  tức 16 giờ 07 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/11/2023

 Vào ngày 13 tháng 11 năm 2023 đã có 3 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

13/11/2023

Vào hồi 22 giờ 29 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 11 năm 2023 tức 05 giờ 29 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 11 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/11/2023

Vào hồi 03 giờ 46 phút 0 giây (giờ GMT) tức 10 giờ 46 phút 0 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 11 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.792 độ vĩ Bắc, 108.310 độ...

04/11/2023

Vào ngày 03 tháng 11 năm 2023 có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

03/11/2023

Vào hồi 17 giờ 32 phút 35 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 11 năm  2023  tức 00 giờ 32 phút 35 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng  11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/10/2023

Vào hồi 15 giờ 56 phút 25 giây (giờ GMT) ngày tháng 10 năm 2023 tức 22 giờ 56 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 10 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.217...

30/10/2023

Vào hồi 06 giờ 27 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 10 năm  2023  tức 13 giờ 27 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/10/2023

Vào hồi 23 giờ 55 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 10 năm  2023  tức 06 giờ 55 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/10/2023

Vào hồi 00 giờ 08 phút 38 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 10 năm  2023  tức 07 giờ 08 phút 38 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng  10 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/10/2023

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2023 đã có 3 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.  

23/10/2023

Vào hồi 16  giờ 13  phút 33  giây (giờ GMT) ngày 19  tháng  10  năm  2023  tức 23  giờ 13  phút 33  giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị...

17/10/2023

Vào hồi 18 giờ 45 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng  10  năm  2023  tức 01 giờ 45 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa...

13/10/2023

Vào hồi 12 giờ 28 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng  10  năm  2023  tức 19 giờ 28 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 10  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa...

13/10/2023

Vào ngày 08 tháng 10 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

13/10/2023

Vào ngày 06 tháng 10 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 

13/10/2023

Vào ngày 05 tháng 10 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 

04/10/2023

Vào hồi 11 giờ 27 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 10 năm 2023 tức 18 giờ 27 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 10 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/10/2023

Vào ngày 30 tháng 09 năm 2023 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

30/09/2023

Vào hồi 04 giờ 04 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 09 năm 2023 tức 11 giờ 04 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/09/2023

Vào hồi 17 giờ 32 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng  09  năm  2023  tức 00 giờ 32 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 28  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có...

27/09/2023

Vào hồi 09 giờ 35 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng  09  năm  2023  tức 16 giờ 35 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 26  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có...

26/09/2023

Vào hồi 19 giờ 52 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng  09  năm  2023  tức 02 giờ 52 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 25  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có...

25/09/2023

Vào ngày 24 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 3 trận động đất tại  khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

24/09/2023

Vào ngày 23 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 3 trận động đất khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

23/09/2023

Vào ngày 22 tháng 09 năm 2023 đã có 11 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

22/09/2023

Vào ngày 21 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0

20/09/2023

Vào ngày 19 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 4 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

17/09/2023

Vào hồi 13  giờ 01  phút 23  giây (giờ GMT) ngày 16  tháng  09  năm  2023  tức 20  giờ 01  phút 23  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

14/09/2023

Vào hồi 08  giờ 54  phút 40  giây (giờ GMT) ngày 13  tháng  09  năm  2023  tức 15  giờ 54  phút 40  giây (giờ Hà Nội) ngày 13  tháng  09  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

10/09/2023

Vào ngày 10 tháng 09 năm 2023 đã có 2 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.  

08/09/2023

Vào hồi 15 giờ 30 phút 21 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 09 năm 2023 tức 22 giờ 30 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...