08/02/2022

Vào hồi 04 giờ 32 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 01năm 2022  tức 11 giờ 32 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/01/2022

Vào hồi 04 giờ 30 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 01 năm 2022 tức 11 giờ 30 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/01/2022

Vào hồi 19 giờ 48 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 01 năm 2022 tức 02 giờ 48 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/01/2022

Vào hồi 19 giờ 46 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 01 năm 2022 tức 02 giờ 46 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/01/2022

Vào hồi 20 giờ 43 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 43 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...