04/03/2022

Vào hồi 17 giờ 36 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 3 năm 2022 tức 00 giờ 36 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/02/2022

Vào hồi 15 giờ 01 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 02 năm 2022 tức 22 giờ 01 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/02/2022

Vào hồi 09 giờ 37 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 02 năm 2022 tức 16 giờ 37 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/02/2022

Vào hồi 21 giờ 37 phút 20 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 02 năm 2022 tức 04 giờ 37 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

11/02/2022

Vào hồi 01 giờ 35 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 02 năm  2022 tức 08 giờ 35 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...