18/04/2022

Vào hồi 17  giờ 43  phút 21  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  4  năm  2022  tức 00  giờ 43  phút 21  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.3  xảy ra tại vị...

18/04/2022

Vào hồi 18  giờ 39  phút 03  giây (giờ GMT) ngày 14  tháng  4  năm  2022  tức 01  giờ 39  phút 03  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  4  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

11/04/2022

Vào hồi 10 giờ 53 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 4 năm  2022 tức 17 giờ 53 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 4 năm 2022  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/04/2022

Vào hồi 07 giờ 08 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 3 năm 2022  tức 14 giờ 08 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/03/2022

Vào hồi 00  giờ 28  phút 42  giây (giờ GMT) ngày 24  tháng  03  năm  2022  tức 07  giờ 28  phút 42  giây (giờ Hà Nội) ngày 24  tháng  03  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...