21/07/2023

Trận 1: Vào hồi 04 giờ 17 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 07 năm 2023  tức 11 giờ 17 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có...

21/07/2023

Trong những ngày vừa qua, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tục diễn ra nhiều trận động đất. Ngày 12 tháng 7 năm 2023 tại đây tiếp tục diễn ra 05 trận cụ thể:

21/07/2023

Trong những ngày vừa qua, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tục diễn ra nhiều trận động đất. Ngày 11 tháng 7 năm 2023 tại đây tiếp tục diễn ra 05 trận cụ thể:

17/07/2023

Trong những ngày vừa qua, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tục diễn ra nhiều trận động đất. Ngày 10 tháng 7 năm 2023 tại đây tiếp tục diễn ra 05 trận cụ thể:

17/07/2023

Vào ngày 09 tháng 07 năm 2023 đã diễn ra 06 trận động đất diễn ra tại hai tỉnh Quảng Ngãi và  tỉnh Kon Tum cụ thể: